صفحه اصلیHomepage

بازرگانی ماشین گسترکاسپین

Plastic Machinery Solutions

 

ماشین آلات صنایع بسته بندی و پلاستیک


ExchangeWorld ClockNewsContact us

تماس با مااخبارساعت جهانینرخ ارز و طلا


     

 

 


 

2017 MAZANDTEX, MGC Trading Co., Ltd.

P.O.Box: 191, Babolsar, Mazandaran, I.R.IRAN ,   Tel: +98 11 3529 0003  Fax: +98 11 3529 0007